Skip to content
Menu
Top1

Status på sang i Randers

Randers har gennem mange år stået stærkt inden for korsang. Med Korby Randers har byens mange kor et unikt samarbejde, der bl.a. har gjort det muligt at løfte store kulturevents som Water Music med Oh Land i 2017. Og kor som f.eks. Sct. Peders Koncertkor er kendt blandt kor-entusiaster i hele landet, ligesom byen tidligere har været hjemsted for en korfestival.

På grund af en mangeårig indsats fra bl.a. organister som Bent Frederiksen og Karsten Blond og andre dygtige korledere, har byen i dag mange dygtige korsangere, og det er også en del af forklaringen på, at det er muligt at skabe sådanne kulturoplevelser. Der er noget at bygge videre på.

Men vi, der arbejder med sang til daglig, oplever at skolerne måske ikke har de ressourcer, som de tidligere havde til at introducere skoleeleverne for korsang – mange skolekor er nedlagt, og de dygtigste musiklærere søger gerne væk fra folkeskolen, især til efterskoler med fokus på musik.

Kirkerne gør et stort stykke arbejde for korsangen, men oplever også, at brobygningen til folkeskolen, hvor introduktionen til korsang med fordel kunne ske, kan være vanskelig. Et bredere samarbejde mellem de enkelte korledere, musikskolen og andre interessenter kunne gavne hele byens sang- og kormiljø.

Og endelig er der et ønske blandt både en række korledere og musikskolen om at kunne tilbyde eliteforløb, der kan hæve niveauet for de særlig talentfulde unge – dem, der bliver fremtidens musiklærere, organister eller rockstjerner. Derfor er en række fagpersoner indenfor musik og kultur gået sammen med en intention om at skabe Sangkraft Randers – et sangkraftcenter, der skal styrke og koordinere udviklingen af sang og korsang i Randers.

Sangkraft Randers er en del af et netværk af selvstændige sangkraftcentre i hele landet – pt. er der ca. 11 sådanne centre, og folketinget har sat midler af på finansloven for 2021 til at øge dette antal.