Skip to content
Menu

Børn og sang i Randers

Inspirationsdag

Inspirationsdagen er et fælles mødested for lærere, pædagoger, korledere, organister, sanglærere og andre, der arbejder med sang for  børn. 

Hovednavnet for Inspirationsdagen 2023 er Pia Boysen, der er leder af børnekorakademiet, men der er noget at komme efter for alle.

Inspirationsdagen er arrangeret af Sangkraft Randers.

PROGRAM

8.30-9.00: Indskrivning og morgenmad

9.00: Velkomst

9.05-9.45: Brug din stemme v/sangpædagog Lene Johnsen, Randers Musikskole

9.45-10.15: Hvordan kan vi bruge sang til at integrere værdier i det pædagogiske arbejde? V/Kristian Echwald, cand mag og kunstnerisk leder af Sangkraft Randers

10.15-10.30: Pause

10.30-11.15: Sang og musikleg for og med børn fra 0-6, workshop v/sanger Karoline Gro Budtz og biblioteksmusikant Peter Elmelund.

11.15-12.00: Om Børnekorakademiet og pædagogikken bag v/Pia Boysen, leder af Børnekorakademiet

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-14.15: Praktisk workshop i børnekormetodik v/ Pia Boysen.

14.15-14.30:  Pause

14.30-15.15: Hvordan får vi flere børn til at blive glade for og gode til at synge? Kort oplæg og gruppediskussion.

15.15-15.30: Opsamling og afrunding

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning