Skip to content
Menu

Program

8.30      Indskrivning og morgenkaffe.

9.00      Præsentation af dagen

9.10       Nyt fællesskab om sang i Randers v. Kristian Melchior, kunstnerisk leder, Sangkraft                                    Randers

9.40       Sangbørnehaver og pædagogisk arbejde med børn v. Andrea  Krüger-Holm,                                                 sangpædagog

10.10       Pause

10.30      Hvordan kan vi styrke sangen blandt børn og unge: Erfaringer med                                                                 sangkraftcentre v. Heidi Kudahl, Sangens Hus

11.00       Breaking the ice – en legende tilgang til social interaktion v. Tine Fris,                                                              sangpædagog, breaktheice.dk

12.00       Frokost

13.00       Musik, læring og fællesskaber v. Peter Vuust, hjerneforsker

14.00       Hvad kan vi gøre sammen for at styrke børn og unges sang i Randers?                                                             Gruppesamtaler

15.00        Opsamling og afrunding