Skip to content
Menu

Børn og sang i Randers

Konference

 

Hvordan styrker vi sangen hos børn og unge i Randers Kommune? 

Til denne konference vil vi samles til en dag med fælles inspiration og fælles  samtaler om, hvordan vi kan styrke sangen i Randers Kommune. 

Konferencen er et mødested mellem dels lærere og pædagoger, der enten arbejder  med sang allerede, eller som har lyst til at inddrage sang i deres pædagogiske  arbejde, dels sangprofessionelle som korledere og sanglærere og endelig politikere  og kulturaktører, der ønsker at arbejde for at sang kan blive en større del af børns  dannelse i Randers Kommune.  

Konferencen er arrangeret af Sangkraft Randers i samarbejde med Randers  Kommune 

Peter Vuust: Musik, læring og fællesskaber 

Musik har, så længe vi ved været en stor del af menneskets liv. Men hvad betyder  det egentligt for os, når vi synger sammen? Hvad sker der emotionelt, læringsmæssigt og socialt? Og hvilke reaktioner sker der i hjernens belønningsnetværk, når vi er sammen om musik? Det vil hjerneforsker og musiker  Peter Vuust fortælle om i dette foredrag. 

Tine Fris: Break The Ice 

I denne workshop præsenteres sjove og lærerige icebreakers, der leger os ind i  fællesskabet gennem musik, sang, bevægelse og kreativitet. Øvelsernes sværhedsgrad og form kan tilpasses så de kan anvendes af børn og voksne mellem  7-100 år. 

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: 22. februar 

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning